fbpx

Aktívne sa zapájame do pomoci utečencom z Ukrajiny

Situácia v krajine nášho východného suseda je extrémne náročná. Tisíce matiek a ich detí prekročilo kvôli vojne slovenské hranice a napriek faktu, že pre mnohých z nich je Slovensko tranzitnou krajinou, desiatky a stovky z nich ostávajú v našom meste. Ich integrácia si vyžaduje určitý čas a nasadenie kapacít v našich inštitúciách. V Syntaxe sme sa rozhodli spojiť naše sily s OZ Mareena a spoločne sme vypracovali plán na podporu integrácie detí i dospelých. Definovali sme tri kľúčové oblasti – Understand, Grow a Interact, na základe ktorých sme pripravili súbor aktivít pre utečencov. Viac o tejto pomoci prezradí naša kolegyňa, Zuzana Regecová, ktorá sa v našej spoločnosti zhostila role koordinátorky pomoci Ukrajine.

Prečo Syntax pomáha, je asi každému jasné. Mnoho ľudí – dobrovoľníkov, ale aj inštitúcií a organizácií sa zapojilo do pomoci Ukrajincom na úteku. Na ktorú oblasť a prečo sa firma zamerala?

Podobne, ako pri ostatných komunitných aktivitách, aj tu je našim prvotným cieľom vzdelávanie, a to nie len detí, ale aj dospelých. Práve pomocou vzdelávania by sme Ukrajincom radi pomohli integrovať sa, spoznať okolie i našu mentalitu. Pri integrácii vidíme tri oblasti, na ktoré sa chceme zamerať:

Understand (Pochopiť) – spoznaj nové okolie, jazyk, spôsob myslenia, buď vypočutý, pochopený.

Grow (Rásť) – nájdi nové spôsoby sebarozvoja, ktoré ti pomôžu budovať vzdelanie, či pomôžu lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu.

Interact (vzájomne na seba Pôsobiť) – buduj priateľstvá a komunitu, ktorá si navzájom pomáha.

V rámci týchto troch oblastí sme rozdelili aj aktivity, ktoré by sme chceli zorganizovať.

Ako sa zrodilo spojenie medzi Syntaxom a OZ Mareena?

OZ Mareena na nás vykukla zo sociálnych sietí a okamžite nás oslovili hlavné piliere ich pôsobnosti: vzdelanie, komunitné aktivity a šírenie povedomia o migrácii. Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa Mareena intenzívne venuje ľuďom, ktorí k nám z Ukrajiny prichádzajú a to nie len materiálnou pomocou, ale aj zlepšovaním podmienok, za akých zostávajú v našej krajine. Keďže toto združenie má bohaté skúsenosti s ľuďmi zo zahraničia, ktorí sa rozhodli žiť na Slovensku a pozná ich potreby, rozhodli sme sa ich osloviť.

Aké konkrétne aktivity v rámci spomenutých integračných oblastí plánujete realizovať?

V prvom rade by sme chceli pomôcť ľudom z Ukrajiny lepšie sa zorientovať v novom prostredí. Chceli by sme im ukázať mesto, zorganizovať výlety do okolia, tiež budeme podporovať kurzy slovenčiny. Veľmi radi by sme však Ukrajincom ukázali, že sú u nás vítaní a že by sme ich radi spoznali. Preto sa budeme snažiť zorganizovať podujatia, na ktorých im predstavíme kúsok našej kultúry, no zároveň by sme chceli spoznať aj tú ich. Jednou z takých aktivít by bola spoločná príprava slovenských a ukrajinských jedál, či deň s programom pre deti a mamy. Okrem toho chceme pomôcť dospelým lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu, a tak Syntax v spolupráci s Mareenou bude organizovať kurzy základov práce s počítačom, či kurzy angličtiny pre všetky vekové skupiny.

Ako bude prebiehať oslovenie resp. výber ukrajinských detí a matiek, ktoré sa do aktivít zapoja?

Koordináciu ľudí z Ukrajiny má pod záštitou Mareena, ktorá spolupracuje s ďalšími občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami a to nie len na Slovensku, ale aj v rámci Vyšehradskej štvorky. Tieto organizácie postupne budujú komunitu a organizujú aktivity i pomoc.

Aké sú najväčšie výzvy pri tejto forme pomoci? Môžu sa do nej zapojiť aj ďalší ľudia, firmy alebo inštitúcie? Na koho sa môžu obrátiť?

Keďže Mareena spolupracuje s viacerými neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami, výzvou bude koordinácia takpovediac na všetkých frontoch: dobrovoľníci, organizácie, samotní Ukrajinci. Každý, kto sa rozhodne pomôcť, sa môže registrovať ako dobrovoľník priamo na stránke Mareeny, zamestnanci Syntaxu majú k dispozícii skupinu Mareena v Microsoft Teams, kde sa môžu hlásiť na jednotlivé aktivity, o ktorých tam budeme priebežne informovať.

aaadmin
aaadmin
https://www.zazisyntax.sk