fbpx

Spoločenská zodpovednosť

Všetci v Syntaxe si uvedomujeme dôležitosť vytvárať a podporovať hodnoty, ktoré budú prínosom pre spoločnosť. V rámci “Syntax CSR Programu” (Corporate Social Responsibility) sa zapájame a podporujeme mnohé organizácie a projekty.

Materiálna a dobrovoľnícka pomoc

Každoročne podporíme množstvo organizácií a projektov najmä v oblasti vzdelávania materiánou pomocou aj dobrovoľníckou pomocou – vybudovanie školskej knižnice, lego učebne, či relaxačnej miestnosti; nákup záťažových diek či ďalších pomôcok pre deti so špeciálnymi potrebami, nákup bežeckých prekážok, školských pomôcok, hereckých kostýmov; zveľaďovanie areálu Botanickej záhrady v Košiciach, pomoc pri organizácií atletických podujatí, pri rôznych rekonštrukciách, sťahovniach nábytkov v organizáciách s ktorými spolupracujeme a mnoho ďalších.