fbpx

Úspešne sme zrealizovali „SAP on Azure“ projekt

Naši chalani tento rok úspešne zastrešili jeden z najnáročnejších projektov v histórii košickej pobočky Syntaxu. Išlo o migráciu hostingu a celej infraštruktúry z on-premis do cloudu pre významnú fínsku spoločnosť, ktorej core biznis je v oblasti stavebníctva a správe budov. Oslovili sme ich, aby nám v krátkosti priblížili tento projekt, ktorý bol hlavne z časového hľadiska, pre nich veľkou výzvou.
Ako znela požiadavka zo strany klienta?

Zmodernizovať existujúcu SAP infraštruktúru pomocou použitia moderných cloudových riešení a zároveň optimalizovať súvisiace prevádzkové náklady. Dôležitým aspektom požiadavky bolo aj zvýšenie bezpečnosti kritických zakazníckych systémov.

Konkrétne tento projekt zahŕňal 44 systémov s celkovou dátovou kapacitou 80 TB. Výpočtový výkon dosiahnutého riešenia je 454 CPU jednotiek a 3,7 TB operačnej pamäte.

Kto každý vstupoval v rámci skupiny do projektu?

Celý projekt si vyžiadal vytvorenie globálneho projektového tímu. Spolupracovali na ňom viaceré technické a netechnické pozície – projektový líder, architekti, dizajnéri, cloud inžinieri, SAP inžinieri, migrační experti a softwareoví inžinieri. Na projekte kooperovali tímy z Nemecka, Španielska, Indie, Fínska a košického Syntaxu.

Ktoré oblasti v kontexte zastrešenia projektu boli najväčšou výzvou?

Najväčšou výzvou bolo splniť požiadavku zákazníka ohľadne časového harmonogramu jednotlivých komponentov migrácie. Zákazník požadoval premigrovať všetky SAP systémy v priebehu 10 mesiacov s ohľadom na minimalizáciu výpadku produkčných systémov. Hlavný produkčný SAP systém bolo potrebné zmigrovať počas jedného víkendu.

Aký je súčasný stav a plány do budúcna?

V súčastnosti ešte prebieha optimalizácia migrovaných systémov a zároveň dolaďujeme každodennú spoluprácu s ďalšími poskytovateľmi. V budúcnosti chceme udržať vysokú spokojnosť zákazníka a naďalej rozširovať ponuku služieb.

Ďakujeme chalanom za ich čas a ochotu pripraviť stručný sumár k projektu a prajeme im do ďalšieho obdobia hladký servis a úspešné rozširovanie poskytovaných služieb.

Košická pobočká kanadskej spoločnosti Syntax sa špecializuje na delivery v 4 hlavných dománach – SAP, Microsoft, Public cloud a Security. Viac ako 100-ka konzultantov a developerov pracuje okrem servisu aj na vývoji a implementácii hotových riešení. Viac o Syntaxe sa dozvieš na zazisyntax.sk/spoznaj-syntax/

aaadmin
aaadmin
https://www.zazisyntax.sk