fbpx

Syntax sa stáva hrdým členom Košice IT Valley – Posilňujeme partnerstvá v IT na Východnom Slovensku

Košická IT spoločnosť Syntax Systems s medzinárodnou pôsobnosťou a materskou spoločnosťou v Kanade sa tento mesiac stala súčasťou Košice IT Valley (KEITVA), významného združenia IT organizácií v meste a regióne. Toto partnerstvo prináša so sebou významné prínosy nielen pre Syntax, ale aj pre región východného Slovenska.

Výkonný riaditeľ Syntaxu, Milan Števkov, vyjadril svoje nadšenie nad touto novou kapitolou pre spoločnosť: „Stávame sa súčasťou Košice IT Valley, čo je pre nás veľkým krokom vpred. Toto partnerstvo nám otvára dvere k širokej sieti partnerov a inovatívnym projektom. Veríme, že naše spojenie s touto renomovanou komunitou nám pomôže posilniť našu konkurencieschopnosť a prispieť k rastu IT priemyslu na východnom Slovensku.“

Týmto krokom Syntax nielenže získa prístup k cenným vzdelávacím programom a zdieľaným inovačným projektom, ale zároveň sa stáva aktívnym účastníkom snahy o rozvoj IT odvetvia v regióne. Syntax plánuje aktívne podporovať iniciatívy na rozšírenie portfólia vzdelávacích programov. Zároveň chce motivovať mladých ľudí k záujmu o kariéru v IT a technologickom priemysle. To bude mať pozitívny vplyv na vytváranie pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou v regióne.

Výkonná riaditeľka Košice IT Valley, Miriama Hučková zdôraznila dôležitosť tohoto partnerstva: „Sme radi, že sa Syntax pripojil k našej komunite. Toto partnerstvo nám umožní posilniť naše vzdelávacie a inovačné snahy a vytvoriť trvalé benefity pre región východného Slovenska. Spoločne môžeme dosiahnuť značný pokrok v oblasti IT a prispieť k prosperite nášho regiónu„.

Spoločnosť Syntax a Košice IT Valley sa tešia na spoločné úsilie na podpore inovácií, vzdelávania a rozvoja IT priemyslu v regióne východného Slovenska. Toto partnerstvo predstavuje významný krok smerom k posilneniu konkurencieschopnosti a kvality života v tomto regióne.

Robert Packan
Robert Packan
http://zazisyntax.sk