fbpx

Súkromné gymnázium Katkin Park a Syntax: Cesta k úspechu v oblasti aplikovanej informatiky

Spolupráca, ktorá prináša výsledky 

Spolupráca medzi Súkromným gymnáziom Katkin Park v Košiciach a našou spoločnosťou trvá piaty rok a jej plody sú vynikajúce. Program aplikovanej informatiky už priviedol za to obdobie k úspešnému absolvovaniu viac ako 50 talentovaných študentov.

Čo je to API (aplikovaná informatika) a čo sa študenti učia?

Toto 4-ročné štúdium spĺňa podobné kritéria, ktoré sú kladené na študentov ostatných gymnázií. Je však doplnené o rozšírenú výučbu jazykov, a logicky, o informatiku a predmety s ňou spojené. Tím pedagógov je vhodne doplnený o lektorov zo Syntaxu, ktorí prinášajú, okrem iného, praktické pohľady na riešenie problémov. Dôležitou súčasťou spolupráce je prax v našej spoločnosti, kde študenti získavajú neoceniteľné skúsenosti priamo vo firme. 

„Spolupráca so Súkromným gymnáziom Katkin Park je pre nás príležitosťou, ako podporiť jednú z top stredných škôl v regióne a zároveň investovať do rozvoja budúcich informatikov. Študenti absolvujú prax u nás vo firme, čo výrazne napomáha rozvoju ich odborných, komunikačných a tímových zručností” – vyjadril sa k spolupráci výkonný riaditeľ Syntax Systems Miňo Števkov.

Študenti aplikovanej informatiky počas praxe v Syntaxe, na foto aj s našimi lektormi – Peter Stašák (vľavo) a Tomáš Friedmann (vpravo).

O zábavu postarané 

Okrem praxe v Syntaxe je štúdium API doplnené o mnohé moderné a atraktívne učebné prvky. Študenti majú prístup k 3D tlačiarni, na ktorej môžu premeniť svoje nápady do fyzického sveta. Okrem toho sa učia spravovať virtuálne servery na platformách Windows a Linux, získavajú základy programovania a automatizácie.

Ako prepojiť teóriu s praxou? Dá sa to! 

“Našim cieľom je vytvoriť na našom gymnáziu pre študentov API prostredie, kde sa ich potenciál môže naplno rozvíjať. Tak ich dokážeme najviac vtiahnuť do sveta IT. Dať im príležitosť získať teoretické poznatky a tie prepojiť s reálnym svetom. Spolupráca so Syntaxom nám umožňuje otvoriť dvere k ich úspešnej budúcnosti v oblasti informatiky. Dosiahnuté výsledky hovoria za všetko. Naši absolventi úspešne pokračujú v štúdiu informatiky na vysokých školách a niektorí z nich už počas VŠ štúdia pracujú v IT firmách” – doplnila riaditeľka gymnázia, Martina Miškovová. 

30 rokov a skvelá budúcnosť

Ak túžite po vzdelaní, ktoré vaše dieťa pripraví na výzvy digitálneho sveta, pridajte sa k dvom stovkám študentov na Súkromnom gymnáziu Katkin Park v Košiciach. To budúci rok oslávi svoje okrúhle, už 30-te narodeniny. Pre študentov API chystajú aj tento školský rok skvelé novinky, o ktorých vás budeme včas informovať 🙂 

Robert Packan
Robert Packan
http://zazisyntax.sk