fbpx

Syntax a Projekt ’Nedaj sa, hovor o tom‘: Spoločnou snahou proti kyberšikane

Dnes by sme Vám chceli predstaviť jednu z našich spoluprác v rámci Syntax CSR programu, a to spoluprácu na projekte ‚Nedaj sa, hovor o tom‘. 

Čo je Projekt ‚Nedaj sa, hovor o tom‘?

Jedná  sa o inovatívny program pre študentov základných a stredných škôl, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o rizikách spojených so šikanou, či už v reálnom alebo online svete, a poskytnúť študentom nástroje na ochranu pred týmito hrozbami.  


Kedy a ako vznikol projekt?

Počiatky projektu a partnerstvo so Syntaxom siaha do predkovidového obdobia, ale keďže ide o interaktívne predstavenia na školách, projekt musel čakať na priaznivejšie obdobie. Bol to čas, keď sa riešila hlavne obsahová stránka predstavení, ktorá bola konzultovaná s odborníkmi z Centra poradenstva a prevencie (CPP) v Košiciach. Atraktívnou (pre mladých poslucháčov) je účasť influencerov v podobe video-výpovedí. Premiéra bola v máji 2022. Od vtedy sa predstavenia hrali na takmer šesťdesiatich školách po celom Slovensku a videlo ich viac ako 15.000 žiakov. Nad projektom prevzalo záštitu Ministerstvo školstva a je relizovaný v spolupráci s Policajným zborom.

Akou formou je realizovaný?

“Divadlo v škole? Áno, dobre ste počuli. Použili sme inovatívny prístup k vzdelávaniu a prinášame divadelné predstavenia priamo do škôl. Témou prvého predstavenia je šikana všeobecne. Ďalším pokračovaním je kyberšikana, ktorá v týchto dňoch zažíva premiéru. Práve zamestnanci  zo Syntax Security Tímu – Marcel, Ján a Sveťo nám poskytli odborné informácie; popísali situácie, s ktorými sa stretávajú aj zamestnanci v IT spoločnostiach a poskytli užitočné rady ohľadom online bezpečnosti.  Reakcie študentov aj pedagógov, ktorí sa zapájajú do príbehov sú vynikajúce a to nám dáva obrovskú chuť a energiu pokračovať” – Peter Dombrovský, spoluautor predstavení.

Pridajte sa k nám! 

Ak Vás táto téma zaujala, neváhajte kontaktovať chalanov z projektu ‚Nedaj sa, hovor o tom‘ prostredníctvom emailu: nedajsahovorotom@gmail.com, alebo cez webovú stránku www.nedajsa.sk a zistite, ako môžete byť súčasťou tohoto programu.

Povzbudzujeme všetkých študentov, učiteľov a školy – Pridajte sa k nám v boji proti kyberšikane a podporte vzdelávanie, ktoré  pomôže vybudovať bezpečnejšie online prostredie pre naše deti. Spoločne môžeme spraviť rozdiel!

Peter Dombrovský, Spoluautor projektu Nedaj sa, Hovor o Tom!

Andrea Tomusková, Koordinátorka Syntax CSR programu 

Robert Packan
Robert Packan
http://zazisyntax.sk